terug naar www.kindengeloof.nl

Pasen 2003, donker en licht kruis.

Hij is verrezen!

Het Paasfeest is zowel in de Oosterse als in de Westerse kerk het grootste feest van het jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen.
Dat heet: "De Verrijzenis"
De verrijzenis van Jezus is de grootste waarheid van ons geloof in Jezus.
Op deze pagina staan weer veel dingen om te lezen en om te doen, veel plezier!


Kleine uitleg van Pasen Klik hier

Project idee: donker en licht kruis Klik hier

Paasknutselwerkjes en kleurplaten Klik hier

Paasgebedjes Klik hier

De Paaspagina van 2002 Klik hier

De Paaspagina van 2001 Klik hier

PASEN:

Zowel de christenen als de joden vieren Pasen: voor de joden is dit het Pasen van de geschiedenis, gericht op de toekomst; voor de christenen is Pasen het feest van het opstaan uit de dood van Jezus.

Aan het Paasfeest gaat een voorbereiding vooraf, de veertigdagentijd.
In de laatste week voor Pasen, (de Goede Week) wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Pasen is het grootste feest: Jezus staat op uit de dood. Ook wij waren eigenlijk dood door de dingen die we verkeerd doen.
Maar doordat Jezus aan het kruis gestorven is, heeft Jezus voor onze zonden betaald. Door op te staan heeft Hij de duivel verslagen, en de kracht van de dood voor altijd vernietigd.

Bijbelteksten:
Hij werd opgewekt uit de dood, zodat wij een nieuw leven zouden leiden.
(Romeinen 6:4).

"Wij hebben groot nieuws voor u, God heeft aan onze voorouders een belofte gedaan en die voor ons, hun kinderen, vervuld door Jezus te doen opstaan uit de dood."
(Hand. 13,32-33).

Omhoog

Het donkere en het lichte kruis!

Het donkere kruis is een kruis van dood en verdriet.
Het lichte kruis is een kruis van hoop en het vertrouwen, dat met de dood niet alles is afgelopen.

Het donkere kruis:

Knutselidee:
We kunnen een donker kruis maken van papier of van andere materiaal. Hier kunnen we plaatjes uit kranten of tijdschriften bij plakken die met verdriet te maken hebben. Of je schrijft er iets bij. Alles wat het leven donker maakt kunnen we erbij plakken of schrijven. Je mag ook aan donkere dingen in jou leven denken bij het donkere kruis.

Gebedje bij het donkere kruis:

Dit is een donker kruis, God.
Er is zoveel verdriet op de wereld,
we zijn er stil van.
Er is pijn, angst, eenzaamheid.
Er gebeuren ongelukken, mensen maken ruzie,
mensen zijn ziek,
of gaan dood.
Er is zinloos geweld, oorlog en honger.
Er zijn mensen die geen huis hebben, die moesten
vluchten uit hun land, en daardoor elkaar zijn kwijtgeraakt.
Soms voelen we dat ineens heel duidelijk.
Weet U wat we zouden willen, God?
dat dat allemaal niet bestond!
Dat het moeilijke donkere kruis zou verdwijnen,
en dat alles goed en blij en vrolijk was
op de wereld. Amen.

Omhoog


Het lichte kruis:

Knutselidee:

Maak een groot licht kruis, van papier of van andere materiaal, het geef niet van welk materiaal, als het maar licht is.
Zoek plaatjes met blije dingen uit kranten of tijdschriften. Plak deze erbij. Ook zou je bloemen erbij kunnen tekenen of plakken.

Gebedje bij het lichte kruis:

Dit is het lichte kruis, God.
Het vertelt ons van alle goede dingen die er zijn tussen mensen.
van mensen die elkaar troosten, en elkaar helpen.
En dat mensen houden van elkaar.
Het lichte kruis vertelt ons van ruzies die weer zijn goed gemaakt,
van zieke mensen die beter worden,
van eenzame mensen die weer vrienden hebben gevonden.
Van huizen die opnieuw zijn opgebouwd.
Van kinderen die genoeg te eten hebben,
van soldaten die naar huis zijn gegaan,
omdat er overal vrede is.
Lieve God, we hebben daarom het lichte kruis versierd
met bloemen, en mooie plaatjes, omdat we weten en onthouden willen,
dat er naast verdrietige dingen in de wereld,
ook heel veel goede dingen zijn. Amen

Je kunt ook echte bloemen bij het lichte kruis leggen.
Daarna wordt bij het donkere kruis een kaars aangestoken.

Bij het aansteken van de kaars bij het donkere kruis:

Dag, donker kruis, met je moeilijke, verdrietige dingen.
Jij hoort ook bij het leven.
Wij steken bij jou een kaars aan,
wij hopen dat de duisternis licht zal worden.
Wij wachten nu op Pasen.

Omhoog

Paaskleurplaten en knutselwerkjes

kleurplaat donkere kruis kleurplaat lichte kruis
Kleurplaat van het graf voor kleine kinderen Kleurplaat van het graf voor grote kinderen
Knutselwerkje: een Paasslinger maken Knutselwerkje raam met bloemen
Mooie plaat vrouwen bij het graf. Klik om de plaat in het groot te zien Palm pasen Klik om de plaat in het groot te zien

Klik op het knutselwerkje of kleurplaat dat je uit wilt printen.
Er word dan een apart venster geopend met het knutstelwerkje/kleurplaat in het groot.
Deze kun je uitprinten door op de print/afdrukknop van je browser te klikken.
(Bovenaan, in het aparte venstertje van het grote knutselwerkje.)

Omhoog

Gebedjes

Jezus, U bent het begin van mijn nieuwe eeuwige leven.
Help me vandaag en alle dagen om geen verkeerde dingen te doen.
Mag ik U in mijn hart dragen,
zodat de mensen om mij heen de liefde van U voelen.
Amen.

Jezus, U deed alles precies goed!
U verdient alle lof en eer, omdat U leefde zonder zonden (fouten)
Jezus Uw heilige dood en opstaan heeft ons verlost van die zonden.
Dank U dat U mij hebt geroepen om U in mijn hart te dragen.

Goede God,
vandaag vieren wij dat uw Zoon Jezus de dood heeft overwonnen.
Daardoor kunnen wij weer in de hemel komen.
Wij vragen U: help ons door uw Heilige Geest
om een nieuw begin in ons leven te maken.
Dit bidden wij U God,
door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Gebedjes toegezonden door Martijn Truijens 14 jaar.

Gedichtje:

Rood is de kleur van Zijn bloed dat voor ons vloeide,
Groen is het gras dat Hij laat groeien.
Geel is de kleur van de zonnebloemen met al hun pracht,
Zwart is van de donkere nacht.

Oranje is de kleur van de zon die veel warmte heeft.
Paars de kleur van de uren van spijt.
Een zak vol snoep, gekleurd en zoet,
Het lijkt op een gebed kijk maar eens goed.
Dat de verrezen Jezus je mag zegenen deze Paastijd.

Omhoog

(met dank aan een goede vriend)