naar www.kindengeloof.nl

Pasen
Als ik aan kinderen vraag waar ze aan denken bij het woord Pasen, vertellen ze me heel vaak dat ze dan denken aan de eieren, de paashaas, en het paasvuur. Maar als je christen bent, (in Jezus gelooft,) denk je verder dan alleen de paashaas,eieren en paasvuur. Christenen kijken ook naar de echte reden waarom we Pasen vieren. Daarom zullen we op deze website gaan kijken wat Pasen betekent. Hier kun je lezen over Pasen, knutselwerkjes uitprinten, kleurplaten uitprinten, en er zijn ook Paasgebedjes. Veel plezier!

Klik hier als wilt weten hoe de Goede week er uit ziet.

Klik hier als je een paasgedicht wilt lezen.

Klik hier als je paasknutsel werkjes of kleurplaten wilt maken.

Klik hier voor paasgebedjes.

Onderaan de pagina staan links naar meer paasideeen.

Hoe ziet de goede week eruit:

Palm zondag:

De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin van de Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jerusalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen hosanna. Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als een zware misdadiger!

Witte donderdag:

Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noemen dit het laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven.
En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten.
Zijn vrienden snapte er toen niet veel van. Pas later toen Hij dood was begrepen ze wat Jezus bedoelde. In veel kerken wordt dit laatste avondmaal nog steeds gevierd. En in de Katholieke kerk zelfs elke zondag, daar heet het brood (lichaam van Jezus) de Eucharistie of Hostie.

Omhoog

Goede vrijdag:

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan.
Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat, Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen.Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven, en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

Paaszaterdag:

Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar (kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat.)

Omhoog

Paaskaarsjes!


Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.

De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.

Omhoog

Paas knutselwerkjes en kleurplaten!

kleurplaat Jezus is de brug naar God. Knutselwerkje Jezus 40 dagen in de woestijn.
Een Vasten knutsel-kleurkalender. Een kleurplaat over de goede week.
Kleurplaat het lege graf. Knutselwerkje Palmpasen.

Klik op een knutselwerkje of kleurplaat die je wilt maken,
dat krijg je het knutseltje in het groot,
druk dan op de afdruk/printknop en je kunt knutselen!

Klik hier als je wilt lezen hoe je de Paas knutsels maakt.

Omhoog

Paasgebedjes

Lieve Here Jezus, Ik dank U,
dat U op eerste Paasdag de dood en het graf overwonnen hebt,
opgestaan bent.
Ik dank U dat U niet alleen een herinnering bent,
maar dat U ook leeft en aanwezig bent.
Ik dank U dat U beloofd hebt,
tot aan het einde van de wereld bij ons te zijn,
en ook daarna.
Amen.

Lieve God,
Met Pasen denken we aan het meest glorieuze gebeurtenis,
die ooit heeft plaatsgevonden, dat Jezus uit de dood
is opgestaan, en de wereld heeft laten zien
dat iedereen die in U gelooft, eeuwig leven heeft.
Dank U, God, dat U uw Zoon naar ons toe hebt gestuurd,
en ons zoveel liefde hebt gegeven.
Amen.

Uit: Dank U wel, Heer, Carol Watson

Dank U dat ik weten mag:
Pasen is een blijde dag.
Dan denken we eraan,
de Zoon van God is opgestaan!

Omhoog

Deze pagina is de eerste pagina op www.kindengeloof over pasen, gemaakt in 2001.
Er zijn nog meer Paaspagina's gemaakt van andere jaren, neem daar ook eens een kijkje:
Paaspagina van 2002
Paaspagina van 2003
Paaspagina van 2004
Paaspagina van 2005
Paaspagina van 2006
Paaspagina van 2007