terug naar kinderpagina

Bidden wat is dat?

Als je aan het bidden bent dan praat je eigenlijk met God.
Bidden kun je overal doen, zelfs zonder je handen te vouwen.
Je kunt hardop bidden maar ook in je gedachten, God hoort je altijd!
Soms maak je iets mee, wat heel moeilijk is, of er is iets waar je met
niemand over kunt praten. Dan is het heel fijn dat je toch kunt bidden,
praten met God, of Jezus dus.
Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend.


Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat U voor alle kinderen
de grootste Vriend wilt zijn.

Hier volgt een lijst met gebedjes om je op weg te helpen:
Klik op een link hieronder als je gebedjes zoekt over
een bepaald onderwerp.

Gebedjes voor als je opstaat.

Gebedjes voor en na het eten.

Gebedjes voor het naar bed gaan.

Gebedjes voor verschillende dingen.

Morgengebedjes.

Lieve Jezus, ik ben zo blij,
het donker verdween,
de nacht is voorbij,
Uw licht straalt nu om me heen.

Lieve Vader, nu ik deze dag begin,
wil ik u vragen mij te helpen vandaag, bij de dingen die ik doe,
thuis en op school.
Wilt U papa en mama helpen bij hun werk.
Help al mijn vrienden en familie,
Amen.

Heer, dank U voor deze nieuwe dag,
dat ik lekker kon slapen en dat u mij veilig
de nacht door hebt gebracht.
Doordat ik lekker uitgerust ben,
heb ik weer energie om de dag aan te kunnen.
Heer, wees heel de dag bij mij,
zodat ik lief kan zijn voor alles en iedereen
om me heen, Amen.

Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog, naar U:
ik vang de levenskracht
mij toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.
Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag van ons verwacht,
en het doen in uw kracht.

Amen

Wij vragen uw zegen over de komende dag,
God van al wat leeft.
Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.
Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus van Nazareth. Amen

Dankgebed als je wakker wordt: Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.

laatste 3 Gebedje toegezonden door Martijn Truijens 14 jaar.

Omhoog

Gebedjes voor en na het eten.

Voor het eten:

Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten
in overvloed.

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit,
en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.

Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.
Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen

Lieve Vader, van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van U is alle eten,
en al het goede om ons heen.
Wilt U ons eten zegenen,
en zorg voor al wat leeft.
en leer mij te danken,
voor al het goede dat U ons geeft.

Na het eten:

Heer, ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen heb.
Geef mij een hart, dat U liefheeft en U dient.
maak mij gehoorzaam en leer mij te leven naar Uw wil.
Amen.

Vader in de hemel,
dank je wel voor het eten dat we elke dag krijgen.
Help ons dankbaar te zijn, voor wat we hebben,
en niet kieskeurig te zijn en eten weg te gooien.
Amen.

Omhoog

Avondgebedjes.

Ik dank U voor mijn vrienden en vriendinnen
met wie ik elke dag spelen mag.
Ik ga nu slapen, want ik ben moe
maar morgen gaat een nieuwe dag beginnen,
dan ga ik weer naar ze toe.

Lieve Vader
aan het eind van deze dag,
kniel ik voor U neer.
Om U te vragen:
Wilt U voor ons zorgen,
tot de nieuwe morgen.
Amen.

Heer het is nacht
alle mensen slapen,
maar ik werd wakker.
Vindt U het goed,
als ik eventjes met U kom praten?
Wat fijn dat U nooit moe wordt, Heer,
maar altijd weer wilt luisteren.
naar wat ik vertel,
mijn Vader, dank U wel.

Lieve Jezus,
vergeef me alles wat ik deze dag niet goed heb gedaan.
Ik heb spijt dat ik brutaal, ongehoorzaam ben geweest,
of ruzie heb gemaakt.
Soms is het moeilijk om je de hele tijd goed te gedragen.
Help me om het morgen beter te doen. Amen

Jezus, het was een fijne dag
waarvoor ik U danken mag.
Hebt U alles gezien?
Ik was niet altijd even lief misschien.
Vergeef me Jezus, lieve Heer,
help me het goed te doen de volgende keer.

Omhoog

Gebedjes voor verschillende dingen

Gebedje voor onze engelbewaarder.

Mijn lieve engel,
bewaar en help mij altijd goed.
God heeft U aan mij gegeven,
als een helper in dit leven.
Mocht ik verkeerde wegen gaan,
haal me daar dan vlug vandaan.
Leid mij veilig aan Uw hand,
zodat ik niet in moeilijkheden beland.

Gebedje als je niets weet te bidden:
Lieve God, ze zeggen dat ik moet bidden,
maar ik weet niet wat ik bidden moet.
Mama zegt; ik mag met U praten,
als een kind met moeder doet.
Jezus, U hebt zelf gezegd,
Laat de kinderen bij Mij komen.
U hebt toen U op aarde was,
kinderen in Uw arm genomen.

Foutje gemaakt:
Lieve Jezus,ik wil bekennen,
ik doe vaak iets wat niet goed is.
Ik wil graag gehoorzaam wezen,
maar toch gaat het steeds weer mis.
Wilt U mij vergeven?
en leer mij te luisteren naar U, Heer.
Dat is papa ook tevreden,
en glimlacht mama weer.

Een gebed voor mensen die honger hebben:
God, waarom is er honger?
waarom hebben zij honger en ik niet?
waarom gaan er mensen dood van de honger?
waarom kan niemand er iets aan doen,
waarom zelfs U niet?
Ja, waarom Heer?

Gebed in de lente:
Ik dank U voor de lichte zonnestralen en voor de merel,
zingend voor mijn raam, en voor de rust die 'k in mijn hart voel dalen,
omdat ik U noemen mag bij Uw naam,
en dat het lente wordt, en gij de aarde wilt strelen met Uw
sterke Scheppershand ;omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde:
U hebt er zelf Uw bloemen in gepland!
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen,
maar opbloeien in Uw lente zon, en laat mij niet in stille vreugd
verliezen dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kan. AMEN.

laatste 2 Gebedje toegezonden door Martijn Truijens.

Bidden om bescherming:
Heer,als ik buiten speel met vriendjes,
zijn er veel gevaren.
Leer me steeds goed uit te kijken,
wilt U mij bewaren?
Amen.

Gebedjes voor mijn ouders:
Goede Jezus,
Zegen vader en moeder,
zij hebben mij het leven gegeven,
zij hebben mij U leren kennen,
zij zorgen iedere dag voor mij,
zij helpen mij groot te worden.
Jezus, dank U voor mijn goede ouders.

Goede Jezus,
uw liefde voel ik het meest
in alles wat mijn ouders voor mij doen,
het mooie huis waarin ik woon, de kleren die ik draag,
het eten van elke dag op tafel en alles wat ik krijg.
Bewaar hen en zegen hen,
maak dat zij altijd gelukkig zijn.

Gebedje voor school:

Hallo lieve heer,
ik ben er ook weer.
Ik wil even zeggen deze dag,
dat ik weer naar school toe mag.
De hele dag ga ik weer spelen,
zingen en leren.
Zo groeien uit kinderen,
echte dames en heren.
Ik zal proberen lief te zijn,
voor de kinderen om me heen.
Wilt U me daarmee helpen,
want ik kan het niet alleen.
In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Amen.

Gebed voor alle mensen

God, onze Vader,
U houdt van alle mensen.
Ze zijn U allemaal even lief:
Turken en Nederlanders, Canadezen en Marokkanen,
Surinamers en Joden en noem zo alle volkeren maar op.
U hebt al die landen en volkeren en mensen graag dicht bij U.
Maar goede God, wat is het dan jammer, dat wij leven in een wereld,
waarin toch mensen worden weggezet, worden gediscrimineerd,
omdat zij geel van huidskleur zijn
of uit een ver en onbekend land komen.
God onze Vader, daaraan willen wij niet meedoen,
want dan gaan wij tegen uw bedoeling in,
die er een is van een grenzeloze liefde voor iedereen.
Vader wilt U ons vergeven,
wanneer wij toch wel eens hebben gediscrimineerd.
Geef ons de kracht voor elkaar op te komen
en vooral voor hen, die om welke reden dan ook
worden weggezet uit de kring van mensen.
Amen.

Pinksteren

God, U hebt ons
door de Heilige Geest te sturen,
geleerd hoe we moeten leven.
Geef dat we door de Heilige Geest,
mogen doen wat goed is, en dat we altijd
dankbaar mogen zijn met Uw Heilige Geest

God, waar U de Heilige Geest hebt gezonden naar de mensen
wordt de wereld nieuw.
Wij bidden U,
kom in ons hart
Zodat we zuinig zijn op de mooie dingen die U hebt geschapen.
en dat we andere mensen kunnen liefhebben.
Laat ons steeds opnieuw luisteren naar de Heilige Geest.
Om Jezus' wil Amen.

Geest van God,
hoop voor de mensen die verdrietig zijn,
maker van hemel en aarde,
troost voor de zieken,
vreugde voor de mensen
kracht voor de zwakken,
licht voor de toekomst.
Kom in ons hart,
en maak ons nieuw.
Amen

Omhoog