terug naar www.kindengeloof.nl

VAKANTIE

(Naar Marcus 4,26-33)
Jezus was een toffe leraar.
Hij vertelde dikwijls en zo kon men veel van Hem leren.
Dikwijls vertelde Jezus over het Rijk van God. En met het Rijk van God bedoelde Hij, een hele mooie wereld op aarde.
Ooit zou die prachtige wereld er komen, zei Hij. Stilletjes zal die wereld groeien
zoals het gebeurt met een boer die gezaaid heeft en elke dag weer opstaat en slapen gaat,
en op een dag zal het zaad uitkomen door de zon en de regen,
en het zal groeien tot prachtige planten. Al die mooie planten zouden groeien
zonder dat de boer er iets moest aan doen. Zo zal het Rijk Gods er komen, zei Jezus.
De mooie wereld op de aarde kan zelfs beginnen met een mosterdzaadje, zei Jezus.
Dat is een piepklein zaadje, wel het allerkleinste zaadje van heel de wereld.
Als je dat zaadje zaait in de grond schiet het omhoog en het wordt groter dan al de groenten en bloemen,
groter dan de fruitbomen. De mosterdplant krijgt heel veel takken en wordt zo groot dat de vogels er onder komen schuilen voor de zon en nestjes kunnen bouwen.
Zo'n prachtige boom waar iedereen graag in komt wonen zo zalig zal die mooie wereld worden.
Zo leerde Jezus ons hoe graag God ons ziet omdat Hij ons een mooie wereld geeft.
En zo leerde Hij ook dat uit kleine dingen ook heel mooie zaken kunnen ontstaan.
Zo zijn al de kleine dingen die wij op school doen voor mekaar mooie takken van de boom van Gods Rijk.
Zo zijn al de mooie dingen die wij in de vakantie zullen doen.


God, onze Vader,
wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten.
Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.
Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart,
zodat we met volle teugen kunnen genieten
van alles wat U geschapen hebt.
Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar. Amen.

Ik heb vakantie. En ik lig hier lekker.
Ik voel me rijk,
met boven mij de wolken
die langs de blauwe hemel voorbijglijden.
Ze veranderen steeds van vorm en kleur.
Wie heeft ooit zo'n groot televisiebeeld gezien?
Ik voel me rijk met de lucht om me heen,
die zuiver is.
Ik kan ademen zo veel ik wil.
Ik hoef er niks voor te doen.
Het is allemaal gratis.

Ik voel me rijk,
met de zon die mij warm maakt
en al een beetje bruin.
Ik voel me rijk,
met het water voor een frisse duik.
Ik voel me rijk,
omdat ik weet dat mijn vriendje komt.
Ik voel me rijk,
als ik mijn ogen sluit,
en dromen ga.....
Dan vraag ik me af:
Wie heeft dit alles gegeven?
Wie is zo rijk?
Wie is zo goed voor ons?


Heer,
dag in dag uit
ontvingen wij van U
alle mooie dingen van het voorbije schooljaar.
Help ons elke dag door te brengen
op een manier waarmee we vriendschap en vreugde brengen.
Geef ons een aandachtig hart,
dat niet voorbijziet aan de kansen
die U ons ook elke vakantiedag wilt geven.
Houd in ons het lichtje van het geloof brandend.
Dat wij onze vleugels van licht openslaan
om mee te bouwen aan een betere lieve wereld,
waarin wij gelukkig mogen zijn.
Dat wij niemand pijn doen,
afstoten of eenzaam maken.
Wij willen goed zijn voor iedereen.
Volg ons doen en laten in de komende maanden
als een goede Vader;
zegen ons,
maak van onze vakantie een mooie tijd
vol vriendschap, hartelijkheid en geluk,
en blijf bij ons elk uur van deze dag.
Amen.

Klik hier als je de vakantie pagina van vorig jaar wilt zien!

Vakantie kleurplaat klik hier

Prettige vakantie!!!!