terug naar www.kindengeloof.nl

Wie is God

1 Johannes 4:12 Nooit heeft iemand God gezien, maar als we van elkaar houden, is God in ons, en wordt Zijn liefde in ons groot.

Hoe weten we nu wie God is? We zien Hem niet.
Met onze 5 zintuigen: ogen, oren, neus, mond, gevoel kunnen we God niet waarnemen.
(waarnemen is met je zintuigen aan de weet komen of iets bestaat)
Alles wat we wel waarnemen bestaat uit stof, niet het stof uit een
stofdoek, maar stof zoals bijvoorbeeld; ijzer, steen, hout, vlees.
Dit zijn stoffelijke dingen, die we dus waarnemen (voelen, ruiken, zien) met onze zintuigen.

Stoffelijke dingen

Behalve stoffelijke dingen bestaat er nog veel meer. Bijvoorbeeld God.
God kunnen we niet waarnemen met onze zintuigen, dus God bestaat
niet uit stoffelijke dingen. God is onstoffelijk. God is Geest.
Er zijn nog meer geesten op aarde, denk maar aan de engelen of onze eigen ziel.
Die zijn ook niet van stof, dus ook geest.
We kunnen op aarde God dus nooit zien. Wel kunnen we met Hem praten, en
dit doen we als we bidden.
Als er nu iemand zegt dat God niet bestaat omdat je Hem niet kunt zien, dan is
dat niet waar. Want wat hebben mensen van God gekregen?
Een ziel!
Waarom kunnen we denken?
Omdat wij een verstand hebben, weten we dat we een ziel hebben.
Ons verstand en ziel zien we niet en toch is het er.
God zie je niet en toch is Hij er!

Doe opdrachtjes:

*Maak eens een tekening van God, hoe "zie" jij Hem.

*De volgende rijtjes met dingen zijn stoffelijk en niet stoffelijk. Print uit en zet een rondje voor stoffelijke dingen en een kruisje voor dingen die niet stoffelijk zijn.

Gouden ring
je eigen wil
bloempot
gedachten
de maan
water
gordijn
je ziel
schrift
macaroni
computer
karbonade
Heilige Geest
Engel
gras
haren
glas
duivel

*Klik hier om een patroon van een gezicht uit te printen.
Hierop kunt je alle zintuigen tekenen.
Teken op onderste lijn de mond (proeven), tussen de lijnen de neus (ruiken), en de oren (horen)
de ogen (zien) teken je op de bovenste lijn, nu nog haar en je gezicht is klaar.