Vaak krijg ik mail van kinderen en volwassenen die niet zo zeker zijn van het bestaan van God, en vooral van Jezus.
Of ze zijn wel Christen maar zoeken toch bewijzen dan God er is.
Daarom hier eens een uitleg over wat geloven nu eigenlijk is.

Geloven in God is kort gezegd: aannemen dat Hij er is zonder dat daarvoor bewijzen nodig zijn.
Veel mensen zeggen dat ze niet kunnen geloven zonder daarvoor bewijs te hebben.
maar ze vergeten iets heel belangrijks:
Elke dag opnieuw zijn er talloze dingen die je niet kunt bewijzen, maar toch gelooft.
Eigenlijk vertrouwd ieder mens dus elke dag op zijn geloof.

Het geloven in God en Jezus kun je een beetje vergelijken met de dingen die we overdag doen en geloven.
Een paar voorbeelden:

Een klein kind moet geloven dat een kachel heet is. Vader of moeder zegt het,
en het kind gelooft dat de kachel warm is zonder daarvoor bewijzen nodig te hebben.

Op school leert de juf of meester je dingen die je voor waar aanneemt.
Zonder dat je het zelf gezien hebt.
Je gelooft dus wat je geleerd wordt.

Als een man tegen een vrouw zegt: ik hou van je, dan zal de vrouw dat moeten geloven, en er geen bewijs voor vragen.
De vrouw gelooft de man op zijn woord en trouwt zelfs met hem.

Iedereen maakt dus gebruik van het geloof, anders zou alles stilvallen tussen de mensen.
Niemand zou nog iets kunnen doen.

In de bijbel staat in hebr 11:1 het volgende: (geschreven door Paulus)

Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, en van overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat.

Geloven is zelf het bewijs: Kijk maar naar de gewone dingen in ons leven.
Het geloof is overal en in alles.

Het christelijke geloof is dus geloven dat God er is zonder dat we hem willen zien of horen.

En toch heeft God ervoor gezorgd dat wij bewijzen en richtlijnen hebben!
Het christelijk geloof is vertrouwen op Gods woord. En daar zijn vele getuigenissen van.
(mensen die vroeger in de tijd van Jezus alles hebben meegemaakt en opgeschreven)
Er zijn heel veel boeken brieven en verhalen geschreven over Jezus. Tezamen 1 boek: de Bijbel.
Nog een bewijs: onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus, kun je nagan hoe belangrijk dat is.

Door de bijbel te lezen zal ons geloof steeds sterker worden!

Kort samengevat:
Geloven doet iedereen, elke dag opnieuw.
Het Christelijk geloof is geloven in God en Jezus zonder dat daarvoor bewijzen nodig zijn.
Om ons tegemoet te komen heeft God er voor gezorgd dat er toch bewijzen en richtlijnen zijn,
De bijbel met alle verhalen van verschillende mensen over dezelfde gebeurtenissen.

Bijbel stukjes om te lezen:
rom. 4:3-5 en vers 20-22. Over het diepe geloof van Abraham.
Handelingen 27 over het vertrouwen van Paulus in God.
Hebr 11:6
Wil je een knutselwerkje hierover maken? Klik hier.