Regen! Kun jij er tegen?

Verhaaltje:

Regen, regen en nog eens regen!
Al de hele dag heeft het geregend, zal het nooit ophouden? Klaagt Romie.
'Ik weet dat je het niet leuk vind Romie', zegt haar moeder, 'want je kunt niet
buiten spelen. Maar dit is nog maar 1 dag, het zou wat zijn als het 40 dagen regent!'

Veertig dagen? zegt Romie, dat is veel!

Ja veertig dagen, herhaalt haar moeder, ik zal je het verhaal eens vertellen van 40 dagen regen.

(Genesis 6, 7, 8 en 9)
Toen God de aarde pas gemaakt had was alles goed en mooi.
Maar de mensen gingen kwade dingen doen.
God zag hoe de mensen de wereld verknoeiden. Ze deden alles wat God niet goed vond.
Ze vochten, maakten ruzie en ze maakten alles wat God gemaakt had kapot. Alle mensen deden hieraan mee, behalve één man.
Zijn naam was Noach. Noach was bevriend met God. Hij maakte geen ruzie en vocht niet.
Op een dag kon God niet meer aanzien hoe de andere mensen de wereld kapot maakten.
Hij zei tegen Noach: 'Noach, dit kan zo niet langer! De mensen maken de hele wereld stuk zo!
Ik ga zorgen dat dit ophoudt. Daarom mag er niks meer van die mensen over blijven, ze moeten allemaal dood.
Het is hun eigen schuld, ik ga hen met de aarde vernietigen.

Dat doe ik door het heel hard te laten regenen. Veertig dagen en nachten lang zal het niet ophouden, en alles zal overstromen.
Maar jou zal ik sparen, want jij bent niet slecht.Daarom moet je nu een ark gaan bouwen.
Hij moet erg groot worden, want in de ark moet je hokken maken. De buitenkant moet je insmeren met teer.
Dan kan het water niet de boot instromen. Omdat jij een goed mens bent, mag je ook je familie meenemen.
Je vrouw, je drie zonen en je schoondochters.'

'Ja maar God, dan is de ark nog lang niet vol! Er is dan nog veel meer plaats aan boord.' zei Noach. 'Dat weet ik' zei God.
'Daarom zal ik van alle dieren 1 paartje naar je toe sturen, een mannetje en een vrouwtje.
Er zullen krokodillen komen, koeien, schapen, giraffen, leeuwen, vliegen, apen en ook vogels.
Alle dieren die op aarde leven zullen naar je toe komen, behalve vissen! Want kunnen leven in het water.
Zorg wel dat je genoeg eten bij je hebt hoor, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de dieren.'

Noach deed alles wat God had gezegd, en toen de ark eindelijk af was zei God dat hij aan boord moest gaan.
De mensen uit het dorp van Noach kwamen kijken, en begonnen heel hard te lachen.
Ze lachten Noach uit, en riepen: 'Die oude Noach is gek! Wie gaat er nu in zo'n boot zitten?
Het zal er lekker stinken met al die dieren.'
En na een week lachten ze niet meer, want het begon te regenen en te regenen.
Het hield maar niet op, de ark begon te drijven. 40 dagen en 40 nachten bleef het storten.
De aarde overstroomde en alle mensen en dieren gingen dood.
Gelukkig zat Noach in de ark samen met zijn familie en de dieren.

Na veertig dagen en nachten dagen dacht God weer aan Noach, en hij blies over het water.
Toen begon het water te zakken. Het stroomde heel langzaam weg. Na veertig dagen liet Noach een raaf los uit de ark.
De vogel vloog rondjes totdat hij een droog plekje vond om te landen. Daarna liet Noach een duif terug om te onderzoeken of de akkers alweer droog stonden.
De duif kwam terug want de duif had nog geen droog plekje gevonden om te gaan zitten. Na een week mocht de duif nog een keertje uitvliegen.
Toen kwam de duif niet meer terug. Nu wisten Noach en zijn familie dat de aarde weer helemaal droog was.

Toen zei God: 'Je kunt nu weer uit de ark gaan, samen met je familie en alle dieren.
De dieren zullen weer jongen krijgen en dan komt er weer leven op aarde.
Ik beloof dat ik nooit meer de aarde zal vervloeken en iedereen zal uitroeien! Daarvoor geef ik een teken: de regenboog.
Elke keer dat er voortaan een regenboog aan de hemel staat, zal ik denken aan de belofte die ik aan jullie heb gedaan.
En elke keer dat jullie de regenboog zien, zullen jullie weer weten dat ik nooit meer de aarde zal vernietigen!'
Die regenboog staat nu nog wel eens aan de hemel. Als het regent en de zon schijnt kun je hem zien.

Romie vond het een mooi verhaal, en de regen verveelde helemaal niet meer, ze ging een tekening maken van Noach en de dieren!

Wat kun je hieruit lezen?
Draag altijd God uit, vertel over Hem als het zo uit komt. Ook al lachen andere mensen je uit.

Gebedje:

Lieve God,
Dank U dat U van mij houdt, dat U me draagt.
help me U uit te dragen, ook al lachen vrienden me uit.
Help me niet de verkeerde dingen te doen.
Als anderen verkeerde dingen doen, laat me dan inzien dat
dit fout is, en er niet aan mee doe.
Dank U voor Uw belofte dat U mij beschermd. Amen.

Klik op onderstaande kleurplaat om uit te printen:

kleurplaat, klik om uit te printen.

Nog een kleurplaat

Knutselwerkje Ark van Noach