terug naar www.kindengeloof.nl

Als Jezus terug komt

Ik heb een heel mooi verhaal gekregen, het staat in een heel oud boek, uit 1956. Het is een mooi, duidelijk verhaal en het komt uit een vertelbijbel, van Anne de Vries.
Het is een verhaal van Jezus. Dat heeft Hij zelf verteld toen Hij nog op aarde was. Tussen het verhaal heb ik plaatjes gezet van nu. Plaatjes met goede dingen en verkeerde dingen.

Jezus is nu in de hemel. Hij is onze Koning. En wij zijn zijn knechten. Grote knechten en kleine knechtjes. Wij moeten allemaal wat voor Hem doen. Eens zal Jezus terug komen op aarde. En dan zal hij vragen, aan ieder van ons: "Wat heb jij voor Mij gedaan?"

Jezus, is de Zaligmaker, die de mensen lief heeft en ze blij en gelukkig wil maken. En dt moeten wij ook proberen: De mensen liefhebben en ze blij en gelukkig maken. Niet alleen vader en moeder, maar ook andere mensen. En hoe we dat moeten doen, heeft Jezus ons ook verteld.

Komt er wel eens een arme bedelaar aan de deur? Dan moet je laten zien, dat je medelijden hebt met arme mensen. Dn ben je een goed knechtje van Jezus. Dan is Hij net zo tevreden, als wanneer je Hem zlf iets gegeven had! En als je later groot bent en zelf een huis hebt, en er komt een arme man aan je deur die nergens een plekje kan vinden waar hij slapen kan, wt doe je dan? En als er een man komt, die haast geen kleren meer heeft?

Misschien heb je een vriendje of vriendinnetje, dat ziek is en niet buiten spelen mag. Het is niet altijd prettig om daarbij te zitten. Het is veel prettiger, om met gezonde vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Maar je zou dat kind eens blij kunnen maken. En Jezus ook! Misschien heb je later een vriend of een kennis, die in de gevangenis terecht komt. Dan moet je die eens opzoeken, al heeft hij ook iets heel ergs gedaan! Jezus zocht immers ook de slechte mensen op? Hij is op aarde gekomen, om zondaren zalig te maken. Zoals Hij dat deed, moeten wij ook proberen te doen. Dn zijn we goede kinderen van Jezus.

En als Jezus dan terug komt, wat een blijde dag zal dat zijn! Wat een groot en heerlijk feest! Op de wolken van de hemel zal Hij komen, met al de heilige engelen. Dan zal Hij zitten op zijn troon, de Koning van de hemel en de aarde, en alle mensen zullen bij Hem komen. Dan zal Hij de goede knechten aan zijn rechterhand zetten en de slechte knechten aan zijn linkerhand. En dan zal Hij zeggen tegen allen, die aan zijn rechterhand staan: "Kom, lieve vrienden, ga mee naar de hemel, waar het altijd feest zal zijn. Want Ik heb honger geleden en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik heb dorst geleden en jullie hebben Mij te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en jullie hebben Mij een plekje gewezen, waar ik slapen kon. Ik had geen kleren meer en jullie hebben Mij kleren gegeven; Ik ben ziek geweest en jullie hebben Mij opgezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en jullie bent naar Mij toegekomen."

Dan zullen die goede knechten heel blij zijn, maar ook verwonderd. En ze zullen vragen: "Heer, maar wanneer is dat toch allemaal gebeurd?" En Koning Jezus zal zeggen: "Toen je die arme bedelaar blij maakte, en die vreemdeling, en dat zieke vriendje en al die anderen, toen heb je Mij ook blij gemaakt! Wat je voor mijn minste broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."

Dan zal Jezus zeggen tegen alle mensen, die aan zijn linkerhand staan: "Ga weg van mij! Want jullie hebben Mij honger en dorst laten lijden, jullie hebben mij geen plekje gegeven, waar Ik slapen kon en ook geen kleren, en jullie hebben Mij ook niet opgezocht, toen Ik ziek was en toen ik in de gevangenis zat." Dan zullen die slechte knechten Hem vragen: "Heer, wanneer dan toch?" En Koning Jezus zal zeggen: "Je hebt die arme bedelaar weggestuurd en dat zieke vriendje nooit opgezocht. Je hebt niets voor andere mensen gedaan en daarom heb je ook niets voor Mij gedaan."

Wij weten niet hoelang het nog duurt, voordat Jezus terugkomt. Dat weet God alleen. De mensen, die Jezus niet lief hebben en die niets voor Hem doen, hopen, dat Hij maar lang weg zal blijven. Dat Hij maar nit zal komen. Maar die Hem lief hebben, verlangen naar Hem! Die bidden: "Lieve Heer Jezus, kom maar gauw!"

En als Hij komt, wat een feest zal dat zijn!
Dan blijft Jezus altijd bij ons.
Dan zal er geen pijn meer zijn en geen verdriet en geen oorlog.
Helemaal geen nare dingen meer!
Dan zal alles goed en heerlijk zijn.
Een feest, dat altijd zal duren!
Ja, kom maar gauw, Jezus!
Amen

2 kleurplaten: 1 met goede daden en 1 met slechte daden.

kleurplaat hoe Jezus het niet graag ziet. Kleurplaat hoe je Jezus blij maakt.