terug

Hoe praat God met ons


Wij praten met God als we tot Hem bidden.
We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, en zo denken we aan God, en we praten tegen Hem.
We weten dat Hij ons hoort, ook al zien we Hem niet.
Maar horen we God wel eens praten tegen ons??

In de Bijbel staat een mooi verhaal over een kleine jongen die op een dag Gods stem hoorde:

De jongen heette Samuel.
Hij woonde in een tent dat het Tabernakel heet, dat was een tent waar God in woonde in de tijd van de Bijbel, tussen de mensen van Israel.
Samuel hielp een oude priester die Eli heette.
Op een nacht werdt Samuel wakker.
Iemand riep hem: "Samuel Samuel!"
Samuel dacht dat Eli hem riep en vlug liep hij naar hem toe.
Maar Eli had niet geroepen, dus ging Samuel weer terug naar zijn bed.
Maar hij lag er net in toen weer de stem klonk: "Samuel Samuel!"
Weer liep hij naar Eli, maar ook nu weer zei Eli dat hij niet geroepen had.
Toen het voor de derde keer gebeurde zei Eli tegen Samuel: "Maar nu weet ik wie jou roept!
Het is God, ga maar vlug terug naar je bed, en als je Zijn stem weer hoort zeg dan: Ja Heer, uw knecht luistert."
Samuel ging weer in zijn bed liggen en wachtte vol spanning af.
Hij kon haast niet geloven dat God het was die hem riep.
Heel stil lag hij daar, en ja hoor daar was de stem weer: "Samuel Samuel!"
Samuel zei: "ja Heer, uw knecht luistert."
En God sprak die nacht tot Samuel, Hij vertelde hem wat er allemaal zou gaan gebeuren.
Na die keer praatte God nog wel vaker met Samuel.
Samuel werd één van de grootste profeten.
Een profeet is iemand waar God tegen spreekt en die dat weer doorgeeft aan de mensen.
(1 samuel3:1-21)

God praat ook met ons:
Door de bijbel, het boek geschreven door profeten.
Al die bijbelverhalen zijn zo lang bewaard gebleven zodat wij ze weer kunnen lezen.
Er zijn heel veel boeken op de wereld. Maar de bijbel is de oudste van allemaal.
In de bijbel zegt God dingen tegen ons.
Laten we daarom maar zuinig zijn op de bijbel en er vaak in lezen.

Ook heeft God tot ons gesproken door Zijn Zoon Jezus.
Heel veel van wat Jezus heeft gezegd staat in de bijbel.
Als je soms bidt kun je, als je het heel stil maakt in jezelf, soms ook God horen.
Dan horen we bijvoorbeeld: Wees niet ongehoorzaam, of, Ik luister naar je, of, Je bent Mijn kind.
God kan op verschillende manieren tot ons spreken. Laten we maar met eerbied naar Hem luisteren!

Knutselwerkje gebruiksaanwijzing:
Klik op het plaatje hieronder. Er opent een nieuw venster met het patroon van de mobiel.
Klik in dat venster op bestand - afdrukken/printen.
Als je het hebt uitgeprint, (liefst op stevig papier) kleur je het mooi.
De wolk moet je 2x hebben, deze kun je overtrekken.
Knip de ene wolk op de stippellijn in en de andere knip je van bovenaf, tot de helft in, zodat je het in elkaar kunt schuiven.
Dan maak je met een touwtje de andere dingen aan het wolkje vast.

klik voor uitprintbare versie