Geloof jij dat er engeltjes bestaan?
Ik wel. In de bijbel lees je heel veel over engelen!
Denk maar eens aan de herders en de engelen met kerstmis,
en aan de engel die Maria kwam vertellen dat ze een baby kreeg.

Net zo goed als er engelen bestaan, bestaan er ook boze geesten.
Eerst zal ik even uitleggen wat engelen en boze geesten zijn.
God heeft de engelen geschapen om ons te helpen bij God te blijven.
Engelen gehoorzamen alleen God.
Er was 1 engel die God niet wou gehoorzamen, die heette Lucifer.
Lucifer werdt uit het koninkrijk van God verbannen, hij mocht niet meer bij God zijn.
Lucifer is de duivel. Hij is het kwaad, en ook hij heeft helpers: demonen. Engelen (de goede geesten) en demonen (de boze geesten) hebben geen lichaam, alleen een geest.
Wij hebben een geest en een lichaam.

Zo zijn er dus ook boze geesten,
er zijn zelfs mensen die ze oproepen door bijvoorbeeld glaasje draaien of speciale kaarten leggen.
Deze geesten zijn gevaarlijk, want ze zijn het kwaad, ook al lijkt dat niet zo.
Engelen laten zich alleen als het om Gods werk gaat, oproepen. Engelen zijn er gewoon als ze ergens nodig zijn.
Engelen willen ook nooit dat je ze aanbidt, ze zijn in dienst van God. God is als het ware hun grote Baas.
Alle lof komt toe aan God.

De boze geesten komen van de duivel, boze geesten proberen ook altijd je van God af te trekken.
Ook vinden ze het heerlijk dat je ze aanbidt. Want het is immers de duivel die erachter zit.
En de duivel wil graag aanbeden worden en je van God aftrekken. Daarom zijn de boze geesten (demonen) zo gevaarlijk.
De duivel probeert op alle mogelijke manieren mensen te winnen voor zichzelf.
Dat lukt hem helaas nog best wel goed ook. Kijk maar om je heen, er is veel narigheid in de wereld.

We weten dat God liefde is, Hij zal altijd willen dat mensen gelukkig zijn, en in vrede naast elkaar leven. Engelen helpen daarbij.
Zo heeft ieder mens een engelbewaarder, alleen horen veel mensen hun engelbewaarder niet, of willen het niet horen.
Soms waarschuwen engelbewaarders mensen voor iets wat gevaarlijk is. Je voelt dan dat je iets niet moet doen.
Het is het doel van een engelbewaarder ons te beschermen en ons bij God te houden.
Daarom kunnen we er op vertrouwen dat engelen ons helpen, en altijd naar God wijzen.

Als je ooit ergens in de verleiding komt door slechte dingen of dingen die met boze geesten te maken hebben,
kun je de naam van Jezus aanroepen.
Zeg dan dit:
Jezus, U bent bij me!
U beschermt me.
Ik vertrouw op U,
In de naam van Jezus boze geesten Ga weg!

Je zult zien dat ze je met rust laten want
de boze geesten zijn bang voor Jezus!

Gebedjes

Lieve God,
Er zijn mensen die graag willen weten wat de toekomst brengt.
Maar alleen U weet wat er in de toekomst gaat gebeuren!
Niemand kan in de toekomst kijken.
Wilt U mij beschermen voor dit soort dingen?
Laat de engelbewaarder mij maar waarschuwen als ik iets
niet moet doen, zoals glazen draaien, kaarten trekken, of andere
duistere dingen.
Amen.

Vader in de hemel,
U hebt alles zo knap gemaakt, ook de engelen.
Engelen komen heel veel voor in de Bijbelverhalen.
Ik ben blij dat er engelen zijn!
Dank U wel voor de engelen!
Amen.

God,
Ik weet dat de duivel probeert mij van U af te trekken.
God ik wil dicht bij U blijven.
Bescherm me voor de boze geesten, die me willen verleiden kwade dingen te doen.
Bescherm me met al Uw machten en krachten tegen het kwaad.
Amen.

Over niet al te lange tijd is het weer Kerstmis, we zullen dan weer veel over engelen horen!

klik hier om een kleurplaat van een engel af te drukken.

Terug naar kindengeloof