1 gelooft en de ander niet, en nu?...

Het komt vaak voor dat (echt)paren niet allebei geloven.
Daarom wil ik er wel eens dieper op ingaan.
Ik krijg soms mail van mensen die dit hebben.

Allereerst is het heel belangrijk een ander niet te dwingen,
of te willen bekeren, dit werkt juist tegenovergestelde.
Beter kun je door je houding en visie proberen je partner aan het denken te zetten.
Je denken en mening over bepaalde dingen is vaak heel anders dan je niet gelovige partner.
De mening van jullie allebei is belangrijk, neem elkaar serieus.
Het is goed je mening te laten horen, dit geeft weer stof tot praten.
En praten is heel belangrijk in een huwelijk.

Hoe leg je een niet gelovige uit wat het geloof is zonder belerend te zijn en af te schrikken:

Wie/wat is God:
God is het goede. Het zit in de mensen en de natuur.

Geloven:
Geloven in God is: geloven in de goede dingen (eerlijkheid, niet stelen, liefde geven aan een ander,
andere helpen, andere geen pijn doen, zorgen voor elkaar)

Jezus:
Jezus kwam op aarde om ons het goede te leren.
Jezus heeft er voor gezorgd dat het goede (GOD) in de mensen zit.

Bidden:

Bidden is: praten met God, dus praten over dingen die je
bijvoorbeeld moeilijk vindt, en er zo achter komen, wat een juiste manier is om er mee om te gaan

Bij mensen die niet geloven moet je niet aankomen met: Jezus is voor onze zonden gestorven.
Dat is veel te zwaar en zullen ze niet accepteren.
Je kunt dus beter je gevoel dat je hebt bij het geloven uitleggen.

Kinderen gelovig opvoeden met niet gelovige partner

In het geloof, en hoe je ermee omgaat met de kinderen moet je een tussenweg vinden,
iets waar beiden mee uit de voeten kunnen.
Hoeveel tijd besteed je aan het geloof? Hoe vaak ga je naar de kerk als je partner niet gelooft?
Als je partner niet meegaat zou je om de week kunnen gaan.
Als je er veel tijd in stopt zal je partner het alleen maar afstotend vinden.
(ga je nu alweer, we zouden gaan zwemmen met de kinderen?!)

Het laten dopen van de kinderen.
Wat als je partner er tegen is, en je komt er echt niet uit?
Er zit niets anders op dan te wachten tot je kind groter is en zelf kan meebeslissen.

Een kinderbijbel is natuurlijk heel goed, het wordt begrijpelijk uitgelegd en misschien wil je niet gelovige partner er ook uit voorlezen, en steekt hij/zij er wat van op.


Wanneer kun je bidden?

Als je voor het eten liever bid, kun je dat hardop doen, maar ook in jezelf.
Als je in jezelf bid kun je de kinderen uitleggen wat je doet, en wat je in jezelf bidt.
Je kun de kinderen erin betrekken, samen bidden, of voorbidden.
Ook hier weer: vindt je niet gelovige partner het maar niks, dan kun je erover afspraken maken.
B.v. Alleen voor het eten, of alleen voor het warm eten.
De kunst is een manier te vinden waar je allebei tevreden mee kunt zijn.

Een kind kan ook met geloofsvragen aankomen bij de niet gelovige ouder.
Het is dan prettig dat die ouder niet steeds naar de andere ouder hoeft te verwijzen,
je kunt als niet gelovige ouder ook best uitleg geven, maar het is gemakkelijk er van te
voren iets van te weten.

Als de ouder niet gelovig is maar bijvoorbeeld wel antwoord wil kunnen geven op vragen wat het geloof
betreft en/of het kind zou willen voorlezen uit de bijbel en/of een gebedje op zou willen zeggen
met het kind, is het fijn dat hij/zij dan weet wat te doen of te zeggen.
Deze dingen hoeft hij/zij niet standaard te doen, maar het kan wel fijn zijn dit te kunnen doen wanneer het kind erom vraagt.
Om de niet gelovige ouder hierbij te helpen kan de gelovige ouder op papier zetten wat het geloof inhoudt.
Hij/zij kan bijvoorbeeld de rituelen die bij het geloof horen op papier uitwerken en/of voor de hand liggende vragen op papier uitwerken.
Zodat de niet gelovige ouder zich wat steviger voelt hierin. Ook zou je het gebedje wat het kind geleerd heeft op papier kunnen zetten.
Hieronder heb je een gebedje dat ook door een niet gelovige ouder zou kunnen worden gebeden met kinderen:

Kleine vriendelijke daden,
kleine liefdevolle woorden
brengen blijdschap op aarde.

Mensen die van elkaar houden,
mensen die elkaar helpen.
Iedereen heeft iets waar hij goed in is
laten we dat gebruiken voor het goede.

(amen)

Het is voor de kinderen natuurlijk wel duidelijk dat er 1 gelooft en een ander niet.
Bedenk dat het zo in de wereld ook gaat, ze leren ervan. En ze leren een eigen keuze te maken.
Ze leren respect te hebben voor hoe een ander denkt, en dat het niet altijd hetzelfde is.

Dit zijn zo wat tips, die ik samen opgezet heb met een moeder die zelf ook in deze situatie zit.
Bedankt!